Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
September 7,2015 by Vladimír Dynda

Práce na obnově hrobu jsou dokončeny!

Posláním občanského sdružení Sylvestr Krnka, o. s. je popularizace života a díla vynálezce, puškaře evropského významu, Sylvestra Krnky. Metodou takové práce je mimo jiné i zajištění důstojného stavu jeho hrobu na pražském hřbitově Na Zelené lišce. Takový záměr tvořil jednu ze stěžejních rolí našich programových cílů.

Vlastní práce na obnově hrobu byly naplánovány na dvě etapy. První etapa měla zajistit důstojné prostředí pro pietní setkání osobností u hrobu Sylvestra Krnky dne 4. 1. 2013 při příležitosti jeho 110. výročí úmrtí. Skutečně se první etapa uskutečnila a práce běžely od podzimu 2012. Jejím obsahem byly zejména opravy „povrchových“ náležitostí hrobu: jeho celková očista a úklid okolí, obnova zlacení textů na mohyle hrobu, opravy a celková obnova dobových hrobových lucerniček, výroba přesné repliky ztraceného řetězu ohraničujícího hrob. Veřejnost o postupu našich prací byla informována i prostřednictvím těchto webových stránek. Výsledek první etapy splnil svůj účel a mnoho osobností při setkání u hrobu Mistra tím bylo i velmi zaujato. Jedním z těchto významných hostí byl i ředitel Správy pražských hřbitovů, p. o. (SPH) pan Mgr. Martin Červený. Naše práce pochopitelně byly předem dohodnuty s SPH a schváleny. Jejich výsledek nás i SPH v dané etapě uspokojil a začali jsme mluvit o adopci hrobu Sylvestra Krnky a o spolupráci při druhé etapě oprav hrobu.

Druhá etapa oprav měla za cíl zpevnit základ hrobu a srovnat všechny kamenné části do původní a přesné geometrie. Ze strany občanského sdružení Sylvestr Krnka, o. s. byla připravena nabídka od odborné firmy s rozpočtem a cenou. Následně vedení SPH tyto práce zajistilo!

Vyjadřuji vděčnost a poděkování všem aktivním členům občanského sdružení Sylvestr Krnka, o. s., kteří svou prací a finančními příspěvky umožnili průchod a realizaci záměru. Stejně tak vyjadřuji vděčnost a poděkování našim sponzorům, jejichž finanční podpora vlastně zajistila provedení odborných prací. Do této skupiny patří mimo jiné i Zelený sport, s. r. o. a jistě i Správa pražských hřbitovů, p. o.

Na přiložených fotografiích je ukázán výchozí stav a dosažený stav. Zbývá jen vyřknout přání, aby všechno vždy dopadlo tak dobře, jako akce na obnovu hrobu českého vynálezce Sylvestra Krnky.

Stav hrobu před opravami. Bohužel je tato fotografie na mnohých místech

Stav hrobu před opravami. Bohužel je tato fotografie na mnohých místech

 

Hrob Sylvestra Krnky Na Zelené lišce po provedených opravách.

Hrob Sylvestra Krnky Na Zelené lišce po provedených opravách.

 

Po dvou etapách oprav s dobrými výsledky je před námi etapa třetí! A sice zdali se podaří nade vši pochybnost určit, jak byla stéla hrobu vybavena nahoře křížem a o něco níže v kruhovém otvoru. Věříme, že se badatelským kapacitám podaří objasnit a tím i navrhnout poslední etapu oprav. Tímto závěrem také vyzýváme všechny naše příznivce k hledání dobových fotografií či jiných grafických znázornění původní výbavy hrobu. Za spolupráci předem děkujeme!