Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Krnkovky, Berdanovky, Werndlovky a vlastnosti dobré zbraně válečné

publikováno: July 30, 2012

(S odstupem 140 let se můžeme podívat, jaké mínění o rakouské výzbroji v roce 1872 převládalo. Pušky systému Werndl sice sklízely kritiku, avšak nelze zapomínat, že to byla zejména česká odborná veřejnost, která volala po srovnání s Krnkovým systémem a poukazovala na jeho přijetí v carské armádě. Týdeník Vlasť během své krátké existence sice dokázal ovlivňovat veřejné mínění, avšak názory vojenských kruhů ve Vídni změnit nemohl.)

Download (PDF, Unknown)