Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Pan Sylvestr Krnka byl po letech opět vyznamenán!

publikováno: November 1, 2019

S velkou radostí oznamujeme široké veřejnosti, přátelům a propagátorům
života a díla českého vynálezce a puškaře pana Sylvestra Krnky,
že při příležitosti 170. výročí představení první Krnkovy zadovky
v rakouské monarchii na konci roku 1849,
mu bylo zastupitelstvem města Volyně, na návrh spolku Sylvestr Krnka, z. s.

uděleno in memoriam

Čestné občanství města Volyně!

Čestné občanství je nejvyšším čestným osobním vyznamenáním udělované městem Volyně. Symbolika tohoto vyznamenání je o to silnější, že se jedná o jediné vyznamenání na úrovni státní správy nebo samosprávy, kterého se Sylvestru Krnkovi ze strany rodné země dostalo. Vyznamenání bylo slavnostně předáno zástupcům spolku při vernisáži výstavy v městském muzeu Volyně, věnované 170. výročí volyňského vynálezu Sylvestra Krnky, dne 24. října 2019, téměř v předvečer nejvýznamnějšího dne České republiky. Město Volyně tím přepsalo životopis Sylvestra Krnky a dokázalo, že si odkazu svých předků stále vážíme.

V následujících přílohách je vlastní dekret vyznamenání a Návrh na udělení Čestného občanství tak, jak ho předložil spolek Sylvestr Krnka, z. s.

Při této příležitosti děkujeme paní Mgr. Jindřišce Černé, zastupitelce města Volyně, která se návrhu ujala a předložila ho zastupitelstvu města. Poděkování patří i starostovi města Volyně, panu Ing. Martinovi Červenému, za podporu návrhu a slavnostní předání vlastního vyznamenání. Rovněž děkujeme představitelům rodné obce Sylvestra Krnky Velký Bor, jmenovitě starostovi panu Václavu Zábranskému, za podporu záměru s kladnými písemnými stanovisky.

Obrázek1
krnka1
krnka2
krnka3