Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

O soustavě Krnkově

publikováno: September 13, 2012

(Obsažný a pohotově napsaný článek vlastně úplně poprvé široké veřejnosti představuje dílo Sylvestra Krnky v širších souvislostech. Autor článku didakticky správně rozdělil tok informací na část historickou a část technickou. I tím dosáhl oné popularizace závěrů císařské komise z 8.10.1856 k výsledkům zkoušek Krnkových ručnic nabíjených zezadu, které nakonec vstoupily do historie v mnoha obměnách jako že …dostatečně prokázáno, že každá ručnice sestrojená pro nabíjení zezadu z mnohých a velmi důležitých příčin pro potřebu vojenskou se nehodí……“

Část technická přináší terminologii, která se nám dnes asi bude zdát neobratná, nesrozumitelná. Vynálezce měl ve své době velký vliv na utváření českého jazyka, byť sám prakticky psal a hovořil pouze německy. Nové konstrukční díly a nové postupy práce s nimi při rekonstrukci předovek byly tou hlavní příčinou tlaku na jazyk a jeho schopnost vyjádření. Předkládaný článek patří k těm nejlepším z dobového tisku.)

Download (PDF, Unknown)