Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Ruská armáda po zřízení všeobecné branné povinnosti v roce 1870

publikováno: July 30, 2012

(Představa o branné povinnosti a délce vojenské služby má pro většinu zájemců o vojenskou historii pouze rámcový charakter. Je zajímavé nahlédnout, jak se reorganizace carské armády promítala do těchto aspektů vojenského života.)

Download (PDF, Unknown)