Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Ozbrojení ruské armády

publikováno: July 30, 2012

(Relativně krátká existence týdeníku Žižka, jenž od srpna 1871 nesl název Vlasť, znamenala pro české čtenáře období, kdy se mohli podrobněji seznamovat s řadou novinek na zbrojním a vojenském poli. Vyzbrojování carské armády nemohlo zůstat stranou především proto, že slovanský národ zavedl do výzbroje pušku českého konstruktéra S. Krnky. Ani po více než 140 letech neztratily uvedené informace na zajímavosti.)

Download (PDF, Unknown)