Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Technické parametry a konstrukce pušky Krnka 1869

publikováno: September 28, 2012

Základní technické parametry uvádí následující tabulka:

Název částí pušky Rozměry v liniích Váha v librách
Kalibr hlavně normální 6,0 -
zmetkový 6,2 -
Počet drážek 4 -
Hloubka drážek 0,15 -
Šířka drážek 2,2 -
Běh drážky: jedna otáčka na délce 527,4 -
Počet otáček na délce hlavně 0,63
Průměr nábojové komory v přední části u začátku drážkování 6,5 -
v zadním části u zapuštění pro okraj náboje 6,7 -
Nábojová komora Délka mezi uvedený průměry 14,77 -
Zapuštění pro okraj  nábojnice Hloubka 1,15 -
Průměr 8,15 -
Délka Hlavně 355,5 -
Drážkované části hlavně 332,0 -
Celé pušky bez bodáku 530 -
Celé pušky s bodákem 727 -
Váha hlavně s komorou a vytahovačem - 5 ¼
Váha závěru se zápalníkem, úderníkem a spojovacími šrouby - ½
Střední váha Zámku v plném složení - ¾
Pouzdra závěru kompletního - 2 ¾
Bodáku s třmínkem - 1
Pažby s vytěrákem - 2 ¼
Celé pušky bez bodáku průměrně - 11
Celé pušky s bodákem průměrně - 12
Název částí náboje Rozměry v liniích
Normální Přípustná odchylka
Délka náboje od špičky střely po vnější dno okraje 20,8 0,2
Vnější průměr nábojnice U ústí 6,55 0,01
Nad okrajem 6,67 0,01
Okraje 7,85 0,15
Délka střel Celá délka 10,5 0,05
Její válcové části 4,2 0,05
Vnější průměr střely v celé délce její válcové části 6,28 0,01
Zolotniky Doli
Váha náboje Se střelou lisovanou 12 65,5
Se střelou litou 12 73,5
Váha střely lisovaná 8 32
litá 8 40
Váha střelného prachu 1 18

 

Puška Krnka 1869 s bodákem, pohled z pravé i levé strany, varianta s dlouhým plátkem hledí
Puška Krnka 1869 s bodákem, pohled z pravé i levé strany, varianta s dlouhým plátkem hledí

Puška Krnka 1869 je jednoranová zbraň na jednotný kovový náboj nabíjená zezadu, která vznikla přestavbou starších modelů ruských předovek. Přesnost pušek byla zajištěna použitím drážkovaných hlavní. Hlavní důvod volby Krnkova závěru spočíval v efektivním využití řady dílů předovek a nízkými náklady na jejich přestavbu na zadovky. Puška Krnka 1869 představuje ve vývoji ruských armádních zbraní milník už tím, že s ní byl zaveden do výzbroje, ale především do výroby, jednotný kovový náboj a do budoucna tento princip již nikdy nebyl opuštěn, ale pouze zdokonalován! Náboj 15,24 mm Krnka se tak stal prvním ruským kovovým jednotným nábojem.

Mistr Sylvestr Krnka naprosto geniálně vystihl problém armád a navrhl úpravy starších pušek. Na následujících obrázcích bude ukázán dosažený úspěch na modelu Krnka 1869.

Puška Krnka 1869, varianta s krátkým plátkem hledí
Puška Krnka 1869, varianta s krátkým plátkem hledí

 

Puška Krnka 1869 v provedení karabina (nahoře) a pěchotní puška
Puška Krnka 1869 v provedení karabina (nahoře) a pěchotní puška

 

Drobné rozměrové odchylky v provedení různých zbrojovek. Nalevo závěr karabiny modelu Krnka 1869, napravo pěchotní puška Krnka 1869
Drobné rozměrové odchylky v provedení různých zbrojovek. Nalevo závěr karabiny modelu Krnka 1869, napravo pěchotní puška Krnka 1869

Předělávka zbraní podle návrhu Mistra Sylvestra Krnky pro nabíjení pušky zezadu kovovým nábojem spočívá v odříznutí zadní části hlavně a zhotovení závitu na ní. Na takto připravenou hlaveň se našroubuje bronzový výkovek pouzdra závěru. Pouzdro závěru nese vlastní závěr, který se otáčí nalevo a nahoru kolem osy. V závěru je uložen úderník, zakončený v přední části zápalníkem. Umístění a vymezení pohybu odpruženého úderníku je jištěno vertikálním šroubem. V pouzdře závěru a na levém okraji nábojové komory je drážka pro uložení vytahovače nábojnice. Vytahovač tvoří dvouramennou páku, jež je šroubem držena v pouzdře závěru. Na jednom konci přesně zapadá do drážky na levé straně nábojové komory pod okraj vložené nábojnice, a na druhé vnější straně je konec opatřen šikmou nárazovou plochou. Na ní dosedá otevíraný závěr, jímž je ovládán pohyb vytahovače. Tím je z nábojové komory při otevření závěru vytažena nábojnice.

Zámek, bicí mechanismus a spoušť zůstaly beze změny. Výjimku tvoří kohout, který byl upraven rozšířením do strany tak, aby bezpečně zasáhl úderník vyčnívající ze závěru.

Bronzové pouzdro závěru spojené s upraveným koncem hlavně
Bronzové pouzdro závěru spojené s upraveným koncem hlavně

 

Upravený kohout s rozšířením do strany
Upravený kohout s rozšířením do strany

 

Zvratná páka vytahovače, nalevo je část ležící v okraji nábojové komory pod okrajem nábojnice
Zvratná páka vytahovače, nalevo je část ležící v okraji nábojové komory pod okrajem nábojnice

 

Detail šikmé nárazové plochy, na kterou dosedá závěr při otevírání nábojové komory a tím otáčí pákou vytahovače. Zespoda je vidět hlava šroubu tvořícího osu otáčení
Detail šikmé nárazové plochy, na kterou dosedá závěr při otevírání nábojové komory a tím otáčí pákou vytahovače. Zespoda je vidět hlava šroubu tvořícího osu otáčení

 

Zámek s bicí pružinou a upraveným kohoutem pušky Krnka 1869
Zámek s bicí pružinou a upraveným kohoutem pušky Krnka 1869

 

Puška Krnka 1869 s otevřeným závěrem a nataženým kohoutem
Puška Krnka 1869 s otevřeným závěrem a nataženým kohoutem

 

Puška Krnka 1869 se zavřeným závěrem a nataženým kohoutem
Puška Krnka 1869 se zavřeným závěrem a nataženým kohoutem

 

Puška Krnka 1869 se zavřeným závěrem a vypuštěným kohoutem
Puška Krnka 1869 se zavřeným závěrem a vypuštěným kohoutem

 

Na následujících obrázcích vidíme 3D modely pušky Krnka 1869. Jsou důležité z několika důvodů: je z nich patrný hluboký zájem jejich autora o zbraň a pro nás jistotou, že budou vždy zdrojem informací; a také lze se důvodně domnívat, že do budoucna mohou vzniknout výkresy jednotlivých dílů pro servis a nakonec i jejich výborná vypovídající schopnost. Pojďme tedy do galerie modelů!

3D model pušky Krnka 1869
3D model pušky Krnka 1869

 

Model pušky Krnka 1869
Model pušky Krnka 1869

 

Model hledí pušky Krnka 1869
Model hledí pušky Krnka 1869

 

Model závěru pušky Krnka 1869
Model závěru pušky Krnka 1869

 

Konečný model pušky Krnka 1869 s nábojem
Konečný model pušky Krnka 1869 s nábojem

 

Konečný model pušky Krnka 1869
Konečný model pušky Krnka 1869

Šedá je teorie, strom života je zelený! Přeci jenom flinty „z masa a kostí“ je to pravé potěšení. Níže tedy budou fotografické ukázky konkrétních provedení, které byly získány z různých volných internetových stránek bez autorské ochrany. Bylo snahou získat ucelený přehled o různých provedeních, o značení a případně o odchylkách, jako přitažlivých fenoménech. U starých zbraní s manufakturním charakterem výroby je však obtížné určit co je standard a co je odchylka. V každém případě vzniká galerie obrázků tvořící rámec poznaného a vlastní sbírkovou zbraň je možno porovnat, posoudit či doplnit informací, pokud zub času na vlastní sbírkové pušce Krnka 1869 odstranil některé údaje. Přitom je znát, že se noříme do vzdálenější minulosti s podstatně menším počtem prvků v soustavě, např. ve srovnání s puškou Berdan 2 a dalšími následníky.

Carský znak na pouzdru závěru
Carský znak na pouzdru závěru

 

Pohled na pušku Krnka 1869 s řadou značek
Pohled na pušku Krnka 1869 s řadou značek

 

Pohled do nábojové komory pušky Krnka 1869
Pohled do nábojové komory pušky Krnka 1869

 

Pohled zprava na závěr a bicí mechanismus pušky Krnka 1869
Pohled zprava na závěr a bicí mechanismus pušky Krnka 1869

 

Detail hledí zleva pušky Krnka 1869, varianta s krátkým plátkem
Detail hledí zleva pušky Krnka 1869, varianta s krátkým plátkem

 

Detail hledí zprava pušky Krnka 1869, varianta s krátkým plátkem
Detail hledí zprava pušky Krnka 1869, varianta s krátkým plátkem

 

Detail hledí zprava pušky Krnka 1869, varianta s dlouhým plátkem
Detail hledí zprava pušky Krnka 1869, varianta s dlouhým plátkem

 

Stupnice na hledí pušky Krnka 1869
Stupnice na hledí pušky Krnka 1869

 

Puška Krnka 1869, detail otevřeného závěru
Puška Krnka 1869, detail otevřeného závěru

 

Puška Krnka 1869, detail spouště
Puška Krnka 1869, detail spouště

 

Puška Krnka 1869, detail botky
Puška Krnka 1869, detail botky

 

Označení některých pažeb pušky Krnka 1869
Označení některých pažeb pušky Krnka 1869

 

Puška Krnka 1869, detail ústí hlavně s vytěrákem
Puška Krnka 1869, detail ústí hlavně s vytěrákem

 

Detail závěru zleva pušky Krnka 1869
Detail závěru zleva pušky Krnka 1869

 

Detail závěru zprava pušky Krnka 1869
Detail závěru zprava pušky Krnka 1869

 

Detail závěru pušky Krnka 1869
Detail závěru pušky Krnka 1869

 

Detail značení pouzdra závěru pušky Krnka 1869
Detail značení pouzdra závěru pušky Krnka 1869

 

Detail závěru pušky Krnka 1869, jiné provedení
Detail závěru pušky Krnka 1869, jiné provedení

 

Detail závěru puška Krnka 1869, další provedení
Detail závěru puška Krnka 1869, další provedení

 

Puška Krnka 1869, původní model vyroben v Sestrorecku v roce 1861
Puška Krnka 1869, původní model vyroben v Sestrorecku v roce 1861

 

Puška Krnka 1869, původní model vyroben v Tule v roce 1859
Puška Krnka 1869, původní model vyroben v Tule v roce 1859

 

Puška Krnka 1869, vyrobena v Iževsku 1870
Puška Krnka 1869, vyrobena v Iževsku 1870

 

Puška Krnka 1869, původní model vyroben v Anglii (firmou Birmingham Small Arms v Birminghamu)
Puška Krnka 1869, původní model vyroben v Anglii (firmou Birmingham Small Arms v Birminghamu)