Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
April 8,2021 by Vladimír Dynda

Životní jubileum prezidenta spolku Sylvestr Krnka, z. s.: Ing. Stanislav Vondráček, CSc., slaví 70. narozeniny!

Vážený pane prezidente, milý Stando!

Jménem svým i jménem prezidia spolku a celé členské základny Ti přejeme především hodně štěstí, pohody a pevné zdraví! Přejeme Ti další invenci při rozvoji činorodosti spolku, mnoho badatelských úspěchů a zdar ve sběratelských aktivitách. Této příležitosti též využíváme k poděkování za Tvoji angažovanost během uplynulých 10 let existence spolku a vyjadřujeme úctu k Tebou vykonanému dílu. Jeho rozmanitost a pestrost přitahuje pozornost mnoha zájemců o techniku a historii, kterou pomáháš všem zprostředkovat.

Do dalších let Ti všichni přejeme vydařené sluncem zalité dny!

JUDr. Vratislav Jeništa                                   Vladimír Dynda

         tajemník spolku                                               viceprezident spolku

Praha, 10. dubna 2021

P.S.: další individuální gratulace zasílejte na krnka@krnka.cz.