Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Život a dílo Mistra a některé souvislosti

publikováno: July 30, 2012