Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Muž, který mohl rozhodnout válku

publikováno: June 20, 2012

( Komiks je umělecké prostředí, ve kterém autor pomocí obrázků, či obrázků doplněných texty, zpracovává danou tématiku. Jedná se většinou o témata pro zábavu, jako cílová skupina převažují dětští čtenáři. Proto je velmi potěšitelné dílo A. Jista a kreslíře M. Nováka v časopise ABC, číslo 11 a 12 z roku 1976 a 1977, které na několika málo panelech vysvětluje mládeži i dospělým význam díla Silvestra Krnky v zásadních dobových souvislostech. I  s téměř dvougeneračním odstupem má dílo stále stejnou vypovídací schopnost a pro naše webové stránky je nepochybně vtipným zpestřením. Tvoří příjemný kontrast mezi dnes pro nás již krkolomnou češtinou 19. století, vědeckou precizností formulace výsledků badatelských činností a nebo záplavou obrazových a dalších podrobností k našemu tématu. Pestrost forem získávání informací u čtenáře podněcuje zájem o jejich další aktivní vyhledávání. Autoři příspěvku věří, že zařazením díla pánů A. Jista a M. Nováka na webové stránky se uváděné předpoklady plní. )

Silvestr Krnka - komiks
Silvestr Krnka - komiks