Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Buďme přesní

zpracoval Stanislav Vondráček

My, kteří se zabýváme badatelstvím a je jedno v jakém oboru, se často při svém studiu setkáváme s množstvím omylů, menšími, případně většími, nepřesnostmi, které se poměrně často vyskytují v odborné, či takzvaně “odborné” literatuře. Tyto chyby jsou pak šířeny a stává se, že jsou veřejností brány jako fakta. Ostatně jak kdysi prohlásil jeden nechvalně známý politik – tisíckrát opakovaná lež se stane pravdou. Aby tomu tak nebylo, zřizujeme na našich stránkách tento prostor, kde bychom chtěli tyto omyly odhalovat a hlavně je uvádět na pravou míru.
Případným zájemcům dáme rádi možnost vyjádřit svůj názor na věc a je tedy možné, že v některých detailech bude docházet i ke komplikovaným diskusím. Věříme, že právě zveřejnění různých hypotéz může pomoci nalezení pravdy na dané téma, nebo alespoň se k ní přiblížit, pokud se pravdy nedobereme.

April 19th, 2012

Jak je to doopravdy s psaním křestního jména Mistra Krnky

Bystrý čtenář si jistě všimnul, stejně jako my, že v různých historických materiálech a dokumentech se křestní jméno Mistra Krnky vyskytuje v několika odlišných podobách. Z Plzeňského oblastního archivu jsme se k tomuto tématu dozvěděli: „Ještě koncem 19. století bylo psaní jmen poměrně variabilní a jedno jméno se mohlo psát různým způsobem, záleželo na věku, vzdělání a národnosti pisatele. Proto se můžeme setkat s uváděním jména Sylvester, Sylvestr, Silvestr.” S ohledem na to, že na našich stránkách chceme zveřejňovat co možná nejvíce dobových dokumentů, bylo by nemístné v těchto dokumentech upravovat křestní jméno Mistra na jednotný tvar.
Čtete dále celý článek »