Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
April 19,2012 by Stanislav Vondráček

Jak je to doopravdy s psaním křestního jména Mistra Krnky

Bystrý čtenář si jistě všimnul, stejně jako my, že v různých historických materiálech a dokumentech se křestní jméno Mistra Krnky vyskytuje v několika odlišných podobách. Z Plzeňského oblastního archivu jsme se k tomuto tématu dozvěděli: „Ještě koncem 19. století bylo psaní jmen poměrně variabilní a jedno jméno se mohlo psát různým způsobem, záleželo na věku, vzdělání a národnosti pisatele. Proto se můžeme setkat s uváděním jména Sylvester, Sylvestr, Silvestr.” S ohledem na to, že na našich stránkách chceme zveřejňovat co možná nejvíce dobových dokumentů, bylo by nemístné v těchto dokumentech upravovat křestní jméno Mistra na jednotný tvar.

Budeme-li zmiňovat Mistra obecně, bez historických souvislostí, pak budeme používat tvar Sylvestr, který stojí na jeho hrobu. Tuto podobu jména jsme rovněž použili v názvu našeho sdružení Sylvestr Krnka, o. s. Vycházeli jsme jednak z toho, že tento tvar je v publikacích velmi rozšířen a rovněž z předpokladu, že příbuzní, kteří Mistra pochovávali, k tomu měli co říci.

Nadále tedy budeme používat křestního jména Mistra ve tvaru, který je dán historickými souvislostmi toho kterého použitého dokumentu, či volbou autora příslušného textu. Může se stát, že i příjmení, zejména pokud bychom použili zahraničních materiálů, nebude odpovídat našim zvyklostem.

Leave a Reply