Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Knihovna dokumentů

Sylvestr Krnka – portrét od Jana Vilímka

Sylvestr Krnka – domovský list Velký Bor

Sylvestr Krnka – pobytová přihláška Michle

Sylvestr Krnka – úmrtní list

Sylvestr Krnka – výpis z matriky (SOA Plzeň)