Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
November 9,2019 by Vladimír Dynda

KNIŽNÍ NOVINKA

Spolek Sylvestr Krnka, z. s. vydal knihu

K R N K A 1869

o pušce českého puškaře, kterou se přezbrojila carská armáda a která v roce 1878 definitivně ukončila turecké ohrožování Evropy.

Kniha na 141 stránkách obsahuje detailní, dosud nepublikované, informace o jednotlivých částech pušky, jejich značení, výkresy všech součástek, popis funkce, včetně způsobu seřízení a kontroly pušky pro její spolehlivou a bezpečnou funkci. Dobový návod na údržbu zbraně.

Nejpodrobnější informace, s technickými údaji, o náboji .60 Krnka. O jeho výrobě, balení a bojové distribuci k jednotkám. Mírové a pohotovostní stavy. Modifikace náboje slepý, školní a bojový. 

Objednávejte na krnka@krnka.cz

Konečná cena výtisku 350,- Kč slouží výhradně na podporu činnosti spolku Sylvestr Krnka, z.s. ve vzdělávání a kultuře, nikoliv autorům.