Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
September 7,2015 by Vladimír Dynda

Krnkovské střílení již počtvrté!

S radostí všem přátelům, příznivcům, podporovatelům, přispěvovatelům, sponzorům, stoupencům, přívržencům Sylvestra Krnky a ostatním sdělujeme, že se uskutečnil již 4. ročník soutěže dětí ve střelbě ze vzduchovky pod názvem „Pokračovatelé Sylvestra Krnky“! Akce se uskutečnila tradičně ve spolupráci s obětavými organizátory dětského dne v Novém Vestci dne 22. srpna 2015 v jeho krásném lesním prostředí.

Již pro předcházející ročníky byla vyrobena vzhledově přitažlivá a praktická střelnice na plechovky, která se osvědčila i letos. Není snadné vyjmenovat spravedlivě všechny příznivce, kteří přiložili ruku k úspěšnému dílu (je nebezpečí nepřípustného opomenutí). Ale v tomto případě musíme opětovně veřejně poděkovat panu Jiřímu Weisgerberovi. Je jak autorem návrhu, tak i zhotovitelem střelnice. Míra úspěšnosti takové práce se měří výhradně zájmem dětí. Těch se soutěže letos zúčastnilo téměř 70! Je vidět, že zájem stoupá. Věříme, že je to i trpělivou prací našich odborných instruktorů střelby. Je obdivuhodné, jak něžně budí pozornost o střelbu u děvčátek, a jak vzbuzují mužnou touhu po střeleckém úspěchu u kluků! Odměnou jsou nejen návraty dětí z předchozích ročníků soutěže, ale i stoupající zájem jejich rodičů o střelbu ze vzduchovek. Soutěž je stále hodně formální. Má ale své vítěze v podobě každého účastníka, a má i své sportovní vítěze podle úspěšnosti cinkání jednotlivých výstřelů do plechovek. Všem jejich úspěch i účast připomínají diplomy od občanského sdružení Sylvestr Krnka, o. s.

Již nyní mluvíme o ročníku pátém. Jistě se uskuteční na těch zásadách, které se osvědčily. Věříme, že se nám v občanském sdružení Sylvestr Krnka, o. s. podaří zařadit nový prvek, a že soutěž získá dál na popularitě. Také doufáme, že nám i nadále vydrží vzduchovky Slavie 618, které již mají svá léta, a které nahradit jiným českým modelem pro děti není právě teď možné. Třeba nám s odborným servisem pomůže jejich výrobce, tedy uherskobrodská zbrojovka.

Několika fotografiemi si připomínáme pohodovou atmosféru akce „Pokračovatelé Sylvestra Krnky“ na dětském dnu v Novém Vestci:

Odborné a organizační vedení soutěže „Pokračovatelé Sylvestra Krnky“

Odborné a organizační vedení soutěže „Pokračovatelé Sylvestra Krnky“

 

Vzduchovková střelnice pro děti se opravdu povedla

Vzduchovková střelnice pro děti se opravdu povedla

 

Na soutěži byl „přítomen“ i Sylvestr Krnka se svojí slavnou puškou Krnka 1869

Na soutěži byl „přítomen“ i Sylvestr Krnka se svojí slavnou puškou Krnka 1869

 

Vážení čtenáři pojďme si tipnout: je to pokračovatel slavného vynálezce Sylvestra Krnky, a nebo úspěšný sportovní střelec reprezentující ČR? Ať je to tak či onak, ať je to hlavně spokojený kluk, kterého příště zase uvidíme v soutěži.

Vážení čtenáři pojďme si tipnout: je to pokračovatel slavného vynálezce Sylvestra Krnky, a nebo úspěšný sportovní střelec reprezentující ČR? Ať je to tak či onak, ať je to hlavně spokojený kluk, kterého příště zase uvidíme v soutěži.

 

A soutěž běží jak má! Hledá se muška, hledí, poloha, spoušť i cíl! Někteří to vše našli, někteří mají domácí úkoly pro příště

A soutěž běží jak má! Hledá se muška, hledí, poloha, spoušť i cíl! Někteří to vše našli, někteří mají domácí úkoly pro příště

 

Zájem byl veliký, stálo se i ve frontě. Odborní instruktoři měli důvěru všech

Zájem byl veliký, stálo se i ve frontě. Odborní instruktoři měli důvěru všech

 

Tatínkové často vzpomínali na svá léta zrání a rádi si to také zkusili…

Tatínkové často vzpomínali na svá léta zrání a rádi si to také zkusili…

 

…tak jako i maminky. Čím to, že i tady měly maminky víc „naloženo“?

…tak jako i maminky. Čím to, že i tady měly maminky víc „naloženo“?

 

Soutěž má svůj začátek i svoje vyhlášení výsledků. Prezident o. s. pan Ing. Stanislav Vondráček, CSc. osobně předává vítězi diplom. Pro tohohle kluka je vše stále otevřeno. Tedy přejeme vítězi úspěch na poli vynálezů i sportu!

Soutěž má svůj začátek i svoje vyhlášení výsledků. Prezident o. s. pan Ing. Stanislav Vondráček, CSc. osobně předává vítězi diplom. Pro tohohle kluka je vše stále otevřeno. Tedy přejeme vítězi úspěch na poli vynálezů i sportu!

 

Gratulujeme k druhému místu v soutěži a přejeme i nadále sportovní štěstí!

Gratulujeme k druhému místu v soutěži a přejeme i nadále sportovní štěstí!

 

Třetí místo bylo dělené, a sice mezi dva sourozence! Brácha  možná v této chvíli fasuje něco dobrého z  pohoštění pro účastníky dětského dne. Bratrům přejeme mnoho úspěchů i v dalším ročníku soutěže!

Třetí místo bylo dělené, a sice mezi dva sourozence! Brácha možná v této chvíli fasuje něco dobrého z pohoštění pro účastníky dětského dne. Bratrům přejeme mnoho úspěchů i v dalším ročníku soutěže!

 

Jak sami vidíte, nic tak zvláštního se nestalo. Občanské sdružení Sylvestr Krnka, o. s. popošlo o krůček dál v popularizaci života a díla slavného českého vynálezce a při tom udělalo radost mnoha dětem. Již nyní vás všechny zveme k účasti na pátém ročníku „Pokračovatelé Sylvestra Krnky“ v obci Nový Vestec v roce 2016!