Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
December 26,2013 by Vladimír Dynda

PF 2014

Vážení příznivci a přátelé!

Jménem občanského sdružení Sylvestr Krnka, o. s. děkujeme za celoroční podporu programu popularizace života a díla českého vynálezce Sylvestra Krnky všem přispěvovatelům, podporovatelům, spolupracovníkům a příznivcům, bez nichž by se vytčený program a cíl splnit nedal. Naše poděkování směřuje i do zahraničí, zejména do Ruské federace a do Bulharska.

Přejeme všem takové požehnané Vánoční svátky, na které budete vždy rádi vzpomínat, a v novém roce 2014 mnoho tvořivých a prosluněných dnů, v pevném zdraví a výborné pohodě!

Vladimír Dynda