Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Archive for the ‘Sdružení’ Category

May 21st, 2018 by Vladimír Dynda

Otázky pro soutěžní pořady v České televizi, ale nejen pro ni

V rámci základního spolkového poslání Sylvestr Krnka, z. s., hledáme další formy a příležitosti pro popularizaci života a díla českého vynálezce pana Sylvestra Krnky. Jsme si vědomi, že naše téma není hitem pro mainstreamová média, což na nás klade zvýšené nároky v oblasti kreativity, trpělivosti a vstřícného optimismu. V neposlední řadě pak musíme být vybaveni pověstným „drzým čelem“, kterým překonáváme svůj ostych a skromnost, a nabízíme zavedeným médiím svá témata. Poděkování pak patří těm médiím, která naše snažení vyslyšela.

Jednou z našich aktivních akcí bylo i opakované oslovení České televize. Při prvním oslovení jsme se domluvili se štábem pořadu Kalendárium, který připravil příspěvek ke 110. výročí úmrtí Sylvestra Krnky. Opětovně jsme Českou televizi oslovili v nedávné době s návrhem otázek a odpovědí do jejích dvou populárních soutěžních pořadů, a sice pražské redakce „Kde domov můj“, a brněnské redakce „A Z kvíz“. Oba výrobní štáby naše návrhy pro své pořady přijaly s tím, že jejich externí autoři je podle možností zařadí do scénářů a odvysílají je.

Snad tedy alespoň část informačního sdělení našich kvízových otázek pomůže popularizovat Sylvestra Krnku díky vysoké sledovanosti těchto pořadů České televize. Toto ovšem není jediný informační kanál v české společnosti. Víme o mnohých aktivitách mysliveckých sdružení, střeleckých klubů, zájemců o historii, sběratelů, skautských oddílů a spolků. Tito aktivní lidé také pořádají soutěže svých členů, podobně jako odborné časopisy pro své čtenáře. Proto na našich stránkách uvádíme původní znění našich návrhů soutěžních otázek k jejich dalšímu volnému užití pro zvídavé lidi. Naše návrhy se mohou dál tvořivě rozvíjet, například otázkou, zdali měl Sylvestr Krnka pokračovatele. Odpověď je, že ano, a to ve svém synovi Ing. Karlu Krnkovi. Read the rest of this entry »