Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
December 24th, 2015

PF 2016

Vážení příznivci a přátelé!

Zákonnou transformací vzniklý spolek Sylvestr Krnka, z. s. z původního občanského sdružení vstupuje do pátého roku své existence. Nikoliv pouhého existování, ale smysluplného naplňování vytyčených cílů. Sponzoři, přispěvovatelé a aktivní členové moc dobře vědí, co všechno se muselo vykonat pro dobrý výsledek, za jakých okolností a s jakými náklady. Dosažené výsledky a pocit z nich pak dobře kompenzují průběžné výdaje sil celého týmu.

Prezidium spolku Sylvestr Krnka, z. s. tímto všem děkuje a vyjadřuje uznání za dosažené výsledky v oblasti popularizace života a díla Sylvestra Krnky.  Vyjadřuje pevné přesvědčení, že nelze sejít z vytýčené cesty, a proto vytvoří podmínky pro zachování všech aktivit spolku veřejností tak žádoucně přijímaných v oblasti techniky, historie a tím i některých souvislostí českých a evropských dějin.

Přejeme všem, aby symbolika Vánočních svátků svým klidem, pohodou a štědrostí byla přenesena do roku 2016, a abychom výroční rok našeho společného snažení prožili v pevném zdraví a s optimistickou myslí!