Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
February 9,2013 by Vratislav Jeništa

Pietní setkání při příležitosti 110. výročí úmrtí Sylvestra Krnky

Dne 4. ledna 2013 se uskutečnilo pietní setkání při příležitosti 110. výročí úmrtí vynálezce evropského významu, Sylvestra Krnky, u jeho hrobu na hřbitově na Zelené Lišce v Praze 4. Připravilo jej občanské sdružení Sylvestr Krnka, o. s., které na toto setkání pozvalo osobnosti z oblasti politického, kulturního a společenského života; celkově se sešlo na padesát osob. Prezident občanského sdružení pan Ing. Stanislav Vondráček, CSc., položil na hrob slavnostní kytici a přednesl hlavní projev, ve kterém připomněl rozsah a význam díla vynálezce. Zdůraznil, že Sylvestr Krnka nepochybně svým dílem se zařadil po bok dalších světových velikánů technické revoluce druhé poloviny XIX. století. Výzvou k pokračování v popularizaci života a díla Mistrova tak pan Ing. Vondráček zahájil rok 2013 – rok Sylvestra Krnky.

Představitel velvyslanectví Ruské federace v České republice pan mjr. Alexandr Fedyaev, zástupce vojenského a leteckého přidělence, položil na hrob věnec a ve svém i česky předneseném projevu vysoce ocenil význam díla Sylvestra Krnky pro ruskou carskou armádu, který příznivě ovlivnil historické události v tehdejší Evropě. V tomto ohledu je možné zcela právem Krnkovu pušku užitou při bojích na Balkáně nazvat zbraní svobody národů do té doby pod tureckým jhem.

Položením věnce Mistra ocenili i jeho rodné obce Velký Bor a starosta obce pan Václav Zábranský v projevu připomenul životní osudy Sylvestra Krnky a jeho nezměrnou píli, jíž překonával nezájem až nepřízeň tehdejších Rakousko-Uherských nejen vojenských orgánů.

Mezinárodní význam působení Krnkových vynálezů zmínil i představitel maďarské menšiny v České republice pan Ing. Štefan Kovács. Zejména zdůraznil, že po staletí Maďary bráněné území proti Turkům definitivně ukončil rok 1878 s pomocí právě Krnkovy zbraně.

Pan Mgr. Martin Červený, pověřený ředitel Správy pražských hřbitovů, vyjádřil spokojenost a radost ze společné práce jeho instituce s občanským sdružením při renovaci Krnkova hrobu do důstojného stavu a dal tuto spolupráci za vzor i ostatním.

Položením věnců a kytic, trubačskou vložkou pana Petra Hasmana (Čechy krásné, Čechy mé a Večerka), účastí významných osob i veřejnosti a nově upraveným hrobem Sylvestra Krnky vyznělo setkání velmi důstojně a zároveň i inspirativně pro další činnost občanského sdružení. Atmosféru setkání dokreslují připojené fotografie.

Za velmi podstatné lze považovat úspěšné naplnění závazku občanského sdružení uvést hrob Sylvestra Krnky k tomuto výročí do důstojného stavu, což se díky sponzorským darům a obětavé práci nadšenců podařilo. Jak je patrno z fotografií, podařilo se zrekonstruovat řetězy, kovové lucerny, důkladně vyčistit všechny kamenné součásti hrobu a provést nové zlacení na stele hrobu. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že důkladnou opravu potřebuje též základní věnec hrobu, bylo rozhodnuto pokračovat v opravách i tento rok tak, aby, jak připomněl president sdružení, hrob vydržel bez úprav alespoň dalších 110 let.

Shromáždění účastníci pietního setkání
Shromáždění účastníci pietního setkání

 

Prezident Sylvestr Krnka, o.s. p. Ing. Stanislav Vondráček, CSc. při hlavním projevu
Prezident Sylvestr Krnka, o.s. p. Ing. Stanislav Vondráček, CSc. při hlavním projevu

 

Mjr. A. Fedyaev při projevu za velvyslanectví Ruské federace v ČR
Mjr. A. Fedyaev při projevu za velvyslanectví Ruské federace v ČR

 

Delegace z Velkého Boru, rodné obce vynálezce
Delegace z Velkého Boru, rodné obce vynálezce

 

Mgr. Martin Červený pozitivně zhodnotil spolupráci za SPH, p.o.
Mgr. Martin Červený pozitivně zhodnotil spolupráci za SPH, p.o.

 

Tajemník Sylvestr Krnka, o.s. p. JUDr. Vratislav Jeništa pietní setkání moderoval
Tajemník Sylvestr Krnka, o.s. p. JUDr. Vratislav Jeništa pietní setkání moderoval

 

Účastníci pietního setkání vzdávají hold Sylvestru Krnkovi položením květin
Účastníci pietního setkání vzdávají hold Sylvestru Krnkovi položením květin

 

Květinová výzdoba hrobu slavného vynálezce
Květinová výzdoba hrobu slavného vynálezce

 

Částečně upravený hrob s květinovou výzdobou. Významné  pietní místo pro celou Českou republiku
Částečně upravený hrob s květinovou výzdobou. Významné pietní místo pro celou Českou republiku

 

Celkový pohled na hrob Sylvestra Krnky, u kterého proběhlo důstojné připomenutí 110. výročí jeho úmrtí.
Celkový pohled na hrob Sylvestra Krnky, u kterého proběhlo důstojné připomenutí 110. výročí jeho úmrtí.

 

Chceme a jsme pokračovateli odkazu vynálezce, puškaře a organizátora mezinárodní spolupráce. Je v zájmu nás všech si připomínat úspěchy našich předků a podpořit tím sebevědomí nejen současné, ale i budoucích generací!