Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
February 4,2013 by Pavel Mašek

Odhalení pamětní desky Sylvestru Krnkovi ve Velkém Boru

Na přelomu roku 2012 a 2013 proběhly hned dvě významné akce spojené s připomenutím památky Sylvestra Krnky. Nejprve 29.12.2012 jsme se sešli v rodišti Mistra Krnky, abychom v den jeho narozenin společně s představiteli a obyvateli Velkého Boru odhalili pamětní desku, kterou vytvořil, na podnět pana Ivana Rubáše z občanského sdružení Přátelé české historie Klatovy, medailista pan Jaroslav Bejvl. Deska je umístěna na náměstí před obecním úřadem na důstojném kamenném podstavci od autora Romana Kováče. Slavnostního odhalení se zúčastnilo na padesát hostů, kteří nejprve vyslechli pozdravné projevy starosty Velkého Boru p. Václava Zábranského, presidenta občanského sdružení Sylvestr Krnka o.s. pana Ing. Stanislava Vondráčka a pana Ivana Rubáše. Po té následovala prohlídka nově upravené expozice vzpomínek na Sylvestra Krnku v prostorách místního úřadu. Expozice byla rozšířena o některé pěkné exponáty připravené naším občanským sdružením na základě podkladů, které poskytl VHÚ Praha. Pušku s krnkovským závěrem zapůjčilo Západočeské museum v Plzni, bohužel jen na krátkou dobu. Po prohlídce během příjemného občerstvení se rozpoutala neformální diskuse zúčastněných.

Při příležitosti odhalení pamětní desky byl rovněž vydán pamětní list, který je zařazen v následující fotodokumentaci akce. Závěrem děkujeme všem účastníkům za vytvoření důstojné atmosféry dokazující schopnost neformálního spojení několika subjektů pro vytvoření dobré věci. V případě obce Velký Bor je to historický odkaz budoucím generacím.

pamětní deska
Odhalená pamětní deska Sylvestru Krnkovi ve Velkém Boru. Autorem desky je Jaroslav Bejvl, kamenného podstavce pan Roman Kovář, investorem je obec Velký Bor

 

představitelé obce Velký Bor
Představitelé obce Velký Bor a další hosté Zleva : p. Ivan Rubáš - iniciátor pamětní desky, z občanského sdružení Přátelé české historie Klatovy, p. Robert Palečko - místostarosta obce Velký Bor, p. Ing. Stanislav Vondráček, CSc - president občanského sdružení Sylvestr Krnka o.s. , p. Václav Zábranský - starosta obce Velký Bor, p. Ing. Vladimír Dynda, CSc - vicepresident občanského sdružení Sylvestr Krnka o.s.

 

slavnostní výstřel
Během aktu odhalení pamětní desky byl proveden i slavnostní výstřel z pušky Krnka 1869. To vzbudilo velký zájem i mezi dětmi. Ty nejodvážnější pak slavnostní výstřely zopakovaly.

 

upravená na brokovnici
Puška Krnka 1869 upravená v soukromé zbrojovce v Iževsku na loveckou brokovnici

 

ukázka ze stálé výstavky
Ukázka ze stálé výstavky věnované Sylvestru Krnkovi ve Velkém Boru. Je nově doplněná i o prvky uvolněné VHÚ Praha, či o fotografie z Vojenského historického muzea v Petrohradě, Rusko

 

ukázka ze stálé výstavky
Ukázka ze stálé výstavky věnované Sylvestru Krnkovi ve Velkém Boru. Je nově doplněná i o prvky uvolněné VHÚ Praha, či o fotografie z Vojenského historického muzea v Petrohradě, Rusko

 

pamětní list
Pamětní list vydaný u příležitosti odhalení pamětní desky Sylvestru Krnkovi dne 29.12.2012