Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Pozvánka na vernisáž výstavy

Všem přátelům a příznivcům osobnosti Sylvestra Krnky,

podporovatelům spolku  Sylvestr Krnka, z. s.

Česká republika a její okolí

 Městské muzeum ve Volyni s podporou spolku Sylvestr Krnka, z. s. pořádá výstavu

„Puškař Sylvestr Krnka a jeho volyňský vynález“

při příležitosti 170. výročí první zadovky v rakouské monarchii.

Výstava bude slavnostně zahájena dne 24. října 2019 v 18:00 hodin v prostorách Městského muzea ve Volyni, Školní 744, 387 01 Volyně.

Zveme Vás co nejsrdečněji k osobní účasti na slavnostní vernisáži první výstavy svého druhu a zaměření, připomínající Sylvestra Krnku jako znamenitou osobnost, jejíž význam daleko přesáhl české hranice. Budete také osobně přítomni předání pocty Sylvestru Krnkovi in memoriam v podobě titulu „Čestný občan města Volyně“ starostou města Volyně. Bude to poprvé, kdy významný vynálezce získá ocenění od státní správy či samosprávy ze země svého původu. Součástí vernisáže bude také představení nové knihy „Krnka 1869“ vydané spolkem ke 150. výročí přijetí zdařilé Krnkovy transformace pušky do výzbroje armády.

Na osobní setkání a přátelskou diskusi na zajímavé téma výstavy se těší představitelé města Volyně, vedení Městského muzea města Volyně a představitelé spolku Sylvestr Krnka, z. s.

Pozvánka ke stažení [PDF, 680 kB].

 

 

 Ing. Stanislav Vondráček, CSc.                                                Ing. Vladimír Dynda, CSc.

          Prezident spolku                                                                   Viceprezident spolku

Otázky pro soutěžní pořady v České televizi, ale nejen pro ni

V rámci základního spolkového poslání Sylvestr Krnka, z. s., hledáme další formy a příležitosti pro popularizaci života a díla českého vynálezce pana Sylvestra Krnky. Jsme si vědomi, že naše téma není hitem pro mainstreamová média, což na nás klade zvýšené nároky v oblasti kreativity, trpělivosti a vstřícného optimismu. V neposlední řadě pak musíme být vybaveni pověstným „drzým čelem“, kterým překonáváme svůj ostych a skromnost, a nabízíme zavedeným médiím svá témata. Poděkování pak patří těm médiím, která naše snažení vyslyšela.

Jednou z našich aktivních akcí bylo i opakované oslovení České televize. Při prvním oslovení jsme se domluvili se štábem pořadu Kalendárium, který připravil příspěvek ke 110. výročí úmrtí Sylvestra Krnky. Opětovně jsme Českou televizi oslovili v nedávné době s návrhem otázek a odpovědí do jejích dvou populárních soutěžních pořadů, a sice pražské redakce „Kde domov můj“, a brněnské redakce „A Z kvíz“. Oba výrobní štáby naše návrhy pro své pořady přijaly s tím, že jejich externí autoři je podle možností zařadí do scénářů a odvysílají je.

Snad tedy alespoň část informačního sdělení našich kvízových otázek pomůže popularizovat Sylvestra Krnku díky vysoké sledovanosti těchto pořadů České televize. Toto ovšem není jediný informační kanál v české společnosti. Víme o mnohých aktivitách mysliveckých sdružení, střeleckých klubů, zájemců o historii, sběratelů, skautských oddílů a spolků. Tito aktivní lidé také pořádají soutěže svých členů, podobně jako odborné časopisy pro své čtenáře. Proto na našich stránkách uvádíme původní znění našich návrhů soutěžních otázek k jejich dalšímu volnému užití pro zvídavé lidi. Naše návrhy se mohou dál tvořivě rozvíjet, například otázkou, zdali měl Sylvestr Krnka pokračovatele. Odpověď je, že ano, a to ve svém synovi Ing. Karlu Krnkovi.
Čtěte dále celý článek »