Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

Vítejte

Vítejte na stránkách věnovaných významnému českému vynálezci a puškaři Sylvestru Krnkovi. Jeho význam přesáhl mnohé evropské hranice a tím ovlivnil i vojensko-politický vývoj Evropy ve druhé polovině 19. století. Tento fakt znamená, že je potřeba soustavné a systematické práce pro přiblížení života a díla Sylvestra Krnky, a také ukázat některé souvislosti s událostmi té doby.

V minulosti byly již publikovány některé výsledky prací Mistra Sylvestra Krnky. Také byly publikovány některé opisováním se opakující smyšlenky a jiné nepřesnosti. V minulosti také některé informace publikovány prostě nebyly vůbec.

Spolek Sylvestr Krnka, z. s. si mimo jiné vytklo za cíl vytvořit ucelenou databázi vědeckých poznatků o životě a práci Sylvestra Krnky, získat pro takovou činnost i významné badatele na evropské úrovni a tím všem zájemcům zpřístupnit vhled do doby Sylvestra Krnky. Díky rozvoji techniky máte možnost unikátním způsobem se seznámit s dokumenty, které vznikaly v průběhu tří století, tedy ve století 19., 20. i v 21.! Díky rozvoji aktivit spolku Sylvestr Krnka, z. s. máte možnost se seznámit s nejúplnějším zdrojem informací o Sylvestru Krnkovi na světě vůbec! Vznikla unikátní kronika!

Ve struktuře Rozstřelníku najdete odkazy na Život Mistra, v krátkých výstižných článcích jsou srozumitelně jednotlivé etapy života Sylvestra Krnky zobrazeny. Dále tam najdete Dílo Mistra, kde jsou informace zejména o pušce Krnka 1869, náboji pro tuto pušku a okolnosti jejího přijetí do výzbroje. Podle dostupných dat bylo takového modelu pušky vyrobeno více než 900.000 kusů! Připomínáme, že Mistr nebyl „pouze“ puškařem, ale i vynálezcem v jiných oborech! Dalším odkazem je Život a dílo Mistra a některé souvislosti. Nikdo z nás nežije ve vakuu a je zajímavé, v jakých souvislostech Sylvestr Krnka žil a pracoval.

Spolek Sylvestr Krnka, z. s. se snaží o popularizaci osobnosti Sylvestra Krnky. Své zásady práce, své aktivity a výsledky práce postupně předkládá veřejnosti v odkazu Občanské sdružení. Spojit se s námi je možno přes Kontakt. K dispozici jsou Vám též další informace na Odkazy. Třeba o zahraničních příznivcích Mistra a jeho díla, spřátelené weby, knihovnička aneb “napsali o Mistrovi”.

Věříme, že informace na tomto webu budou pro Vás přínosné, zábavné i poučné. Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na jednotlivé členy sdružení, nebo na univerzální e-mailovou adresu krnka@krnka.cz, která je pod naším stálým dohledem.