Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

PF 2021

Pevné zdraví, štěstí a mnoho badatelských a sběratelských úspěchů v roce 2021 všem přeje Sylvestr Krnka, z.s.