Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
February 5,2017 by Jan Balcar

Pět let činnosti spolku Sylvestr Krnka, z.s.

Koncem roku 2016 mě oslovilo prezidium spolku Sylvestr Krnka, z. s. s prosbou o pohled zvnějšku na svoji činnost. Rád jsem přijal roli hodnotitele z několika důvodů. Předně jsem se osobně angažoval v pátrání po výsledcích konstrukčních prací Karla Krnky, syna Silvestra. Proto tedy řadu historických souvislostí znám a mohu si představit úsilí, které je potřeba vynaložit pro získání a ověření dalších technických či historických dat. Ostatně o takovou činnost se opírá i moje vlastní práce v posledním období. Dalším důvodem je umístění velice zajímavého programového prohlášení tehdejšího občanského sdružení, dnes spolku, na www2.hoba.cz – Stránky pro sběratele palných zbraní v červenci roku 2012. Tedy vlastně na samém počátku spolkové činnosti poměrně sebevědomý program, který dával tušit, že se spolkovou činností musí zabývat širší okruh osobností tak, aby se program mohl naplnit. Ostatně beze změn je tento dokument na HOBA vyvěšen dosud. V neposlední řadě jsem byl v průběhu uplynulých let kontaktován se žádostí o konzultace a poskytl jsem i drobnou pomoc při informování odborné veřejnosti o činnosti a cílech spolku. Rád bych na tomto místě učinil dvě poznámky. Obě se týkají prostředků na činnost. Ta první je obdiv Spolku za vytrvalost, se kterou oslovovalo potenciální dárce prostředků na vytčené cíle v době, která upřímně řečeno moc poskytování peněžních prostředků nakloněna není. Druhou poznámkou je opět obdiv a uznání všem, kteří Spolek podpořili finančním darem na předem jasně ukázané účely. Ten obdiv a uznání patří i členům Spolku, kteří svými členskými příspěvky vytvořili základ ekonomické dostupnosti dosaženým veřejně prospěšným cílům.

Závěrem tohoto úvodku konstatuji, že jsem se nakonec rád seznámil s prací zanícených lidí, kteří neváhají ve svém volném čase vykonat mnohé a tím plnit své sliby. Bylo by povznášející mít kolem sebe převážně takové spolky i v jiných oblastech našeho bytí.

V loňském roce uplynulo pět let od zahájení činnosti spolku Sylvestr Krnka. Spolek si vytkl za svůj cíl zpřístupnění ucelené databáze vědeckých poznatků o životě a práci Sylvestra Krnky na www.krnka.cz a získat pro takovou činnost i významné badatele na evropské úrovni. Svoji činnost začal doslova tam, kde Sylvestr Krnka skončil, totiž rekonstrukcí jeho hrobu na Nuselském hřbitově Na Zelené lišce v Praze 4 do důstojné podoby. A věru, že toho bylo třeba. Podoba hrobu nesla stopy zubu času, některé jeho části pak podlehly rukám nenechavců. Opravený hrob byl příspěvkem spolku k důstojné oslavě 190. výročí narození Sylvestra Krnky, které jsme si připomínali v průběhu celého loňského roku 2016. U hrobu byla nainstalována informační deska ve třech jazycích. Aktivita spolku měla i zajímavý vedlejší účinek, inspirovala Správu pražských hřbitovů k akci “Adopce hrobu”.

Webové stránky sdružení www.krnka.cz  jsou tím nejúplnějším veřejně dostupným informačním zdrojem o životě a díle Sylvestra Krnky. Jejich prostřednictvím spolek postupně předkládá výsledky své práce veřejnosti. Při tvorbě stránek přispěl významným způsobem pan Jan Skramoušský, pracovník Vojenského historického ústavu, kterému vděčíme za obrovské množství informací.

Spolek nežije jen dějinami a při popularizaci osoby Sylvestra Krnky sleduje moderní trendy. Jedním z fenoménů dneška, kterému propadla mládež i střední generace, je geocaching. Pro ty neinformované jen krátce vysvětlím: Geocaching je něco mezi sportem a turistikou. Spočívá v hledání skryté schránky (cache) za pomoci navigačního systému GPS. Po objevení schránky se hráč zapíše do sešitu v ní uloženého, vymění její obsah a schránku opět uschová a zamaskuje. Spolek zřídil dvě schránky, symbolizující začátek a konec Krnkova života, tedy Velký Bor jako místo jeho narození a jeho hrob na Nuselském hřbitově. A ono to funguje. Během několika málo dnů po spuštění dostal spolek několik set ohlasů s poděkováním za informace o pro ně dosud o neznámém českém puškaři a vynálezci evropského rozměru. Pro děti a jejich rodiče pořádá sdružení soutěže ve střelbě ze vzduchovky, které se konají v rámci Dětských dnů v Novém Vestci, školního dne v Mochově u Prahy a Dne seniorů v Káraném. Spolek rovněž uspořádal přednášku o životě a díle Sylvestra Krnky pro Spolek přátel české historie v Klatovech. V Krnkově rodišti, Velkém Boru (poblíž Horažďovic v západních Čechách), sdružení podpořilo umístění doplňkové tabulky na označení obce, které dávají projíždějícím na vědomí, kdo se zde narodil. Podobně i podpořilo umístění pamětní desky na konci roku 2012.

Spolek jednal i s investorem obytného komplexu, který se staví na místě bývalé usedlosti Sylvestra Krnky v Praze v Nuslích č. p. 57 a přesvědčilo jej, aby po něm pojmenoval veřejnou část komplexu. Spolek rovněž inicioval vznik příspěvku do Kalendaria České televize, věnovaného 110. výročí Krnkova úmrtí.

Spolek Sylvestr Krnka, z. s. spojil své síly s jedním mladým puškařem, který připravuje výrobu ruské Krnkovy pušky vzor 1869. Původní zbraň vznikla přestavbou ruských předovek na zadovky, nabíjené poprvé v historii ruské armády jednotným kovovým nábojem. Hlavním důvodem, který vedl ruskou stranu k volbě přestavby podle Krnkova návrhu, spočíval v efektivním využití řady dílů předovek a nízkými náklady na jejich přestavbu. Výroba jakékoliv zbraně není jednoduchou záležitostí a pro výrobu přesné a funkční napodobeniny, ke které je třeba navíc zajistit výrobu střeliva, to platí dvojnásob. V současné době jsou konstrukčně a technologicky finalizovány díly závěru a bicího ústrojí, včetně přípravy odlitků. Pracuje se na pažbě a řeší se výroba hlavní a zejména střeliva. Ještě je třeba vykonat hodně práce, avšak do 2-3 let bychom se měli dočkat hotových výrobků.

Bohatý a různorodý život spolku naplňují členové Spolku měrou vrchovatou. Pro nás ostatní je důležité, že se nejedná o jeho vnitřní zájmy, ale že spolek Sylvestr Krnka, z. s. svojí činností oslovuje veřejnost od dětí až po seniory, od sportovních aktivit až po sběratelské a od zájemců o techniku až po zájemce o historii. Přejeme proto mnoho sil a nápadů Spolku do jeho dalších významných výročí!

krnka.cz - 22 doplnkova info tabule
pamětní deska

Doplňková informační tabule a pamětní deska slavnému velkoborskému rodákovi Silvestru Krnkovi.

Hrom mistra krnky

Hrob Sylvestra Krnky po celkové opravě. Stále však chybí díly, které byly prokazatelně umístěny v horní části kamenné stély. Pokud někdo z čtenářů má fotografii původní výzdoby, tak ho prosíme o její poskytnutí na krnka@krnka.cz.

Děkujeme!