Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
March 29,2012 by Stanislav Vondráček

Jak je to doopravdy s historickými daty

Pojďme se podívat na prvou nejasnost, která se bezprostředně týká našeho hlavního předmětu zájmu, tedy přímo Mistra Sylvestra Krnky. V literatuře je velmi často uváděno jeho datum narození 31.12.1825. Toto datum můžeme číst například v knize Krnkové a vývoj palných zbraní 1848 – 1926 (Miroslav Slanina, nakladatelství a vydavatelství Agentura Pankrác, s.r.o., 2001). Protože Miroslav Slanina ve své publikaci uvádí množství literatury, ze které čerpal, je možno se domnívat, že i zde patrně bude uváděno toto datum.

Stejný údaj o datu narození Sylvestra Krnky čteme na internetu na řadě odkazů, ale hlavně také na stránkách Wikipedie. A tady bude třeba značné osvěty, abychom širokou veřejnost seznámili se správným datem narození Sylvestra Krnky, které je 29.12.1825! Pan Jan Skramoušský ve své studii Ruský úspěch Silvestra Krnky (časopis Historie a Vojenství, 4/2011) již toto správné datum uvádí.
Díky mimořádné ochotě referentky Obecního úřadu ve Velkém Boru, Krnkově rodišti, paní Jany Fiřtové a starosty obce pana Václava Zábranského máme k dispozici výpis z matriční knihy uložené v Státním oblastním archivu Plzeň s potvrzením tohoto data. Dále je zde uvedeno, že dne 30.12.1825 byl Sylvestr Krnka pokřtěn. K dispozici je rovněž úmrtní list se stejným datem narození.

Až sem se vše zdá jasné. Ale!?

Pozoruhodné je, že na hrobu Mistra je datum narození 31.12.1825!
Kde se tedy datum 31.12.1825 v souvislosti Mistrem Sylvestrem Krnkou vzalo?
Snad souvisí s jeho křestním jménem, tedy datem jmenin, nikoli datem narození!

Obdobně často, jako je chybně uváděno datum narození, můžeme se setkávat též s webovými stránkami, které Sylvestra Krnku pochovávají o rok dříve než skutečně zemřel, ale některé z něho dělají Věc Makropulos s datem úmrtí až v roce 1923! Správné datum Mistrova úmrtí je 4.1.1903! Toto datum odpovídá údaji na hrobu a též datu ve výše uvedených dokumentech.
Abychom se nepohybovali v obecné rovině, níže následují odkazy na některé webové stránky obsahující nepřesnosti o Sylvestru Krnkovi a to nejen co se týká jeho dat narození a úmrtí. Uvádět na pravou míru výrok … vynálezce strojní pušky, tzv. “krnovky”… by si vyžádalo širší pojednání, ke kterému se dostaneme v dalším článku.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sylvestr_Krnka
http://www.quido.cz/osobnosti/krnka_silvestr.html
http://www.osobnosti.net/silvestr-krnka.htm
http://old.radio.cz/cz/clanek/88241
http://www.libri.cz/databaze/kdo18/list.php?od=k&start=70&count=1
http://www.cemetery.cz/?gr_id=43039&pid=620
http://magazin.ceskenoviny.cz/kalendarium/zpravy/kalendarium-streda-4-ledna/735592
http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?IDosoby=98769

Určitě existují mnohé další stránky a to nejen v České republice. Je skutečností, že se texty opisují a nepřesnosti šíří. Není naším cílem poškodit autory, či je otrávit anebo uložit do nižších pater společenského žebříčku. Cílem je využít příležitosti aktivity občanského sdružení Sylvestr Krnka, o.s. k úpravě informací podle skutečnosti a tím i zviditelnit Mistra. Zejména pak při příležitosti 110. výročí jeho úmrtí, které se začátkem roku 2013 chystáme vzpomenout. Jsme v zásadě hrdí na to, že k aktivitám autorů výše uvedených stránek se nyní můžeme připojit i my, tedy postupně v řadě, a užitečně přispět k osvětě Mistra, jeho života a práce.

Leave a Reply