Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

publikováno: February 18, 2020

Všechny přátele a příznivce osobnosti Sylvestra Krnky,

podporovatele spolku  Sylvestr Krnka, z. s.,

zájemce o historii a techniku

v České republice a jejím okolí

 

Z V E

 Městské muzeum ve Volyni a spolek Sylvestr Krnka, z. s. na výstavu

„Puškař Sylvestr Krnka a jeho volyňský vynález“

při příležitosti 170. výročí první zadovky v rakouské monarchii.

Výstava byla slavnostně zahájena již v říjnu 2019 v prostorách Městského muzea ve Volyni, Školní 744, 387 01 Volyně.

Jedná se o první výstavu svého druhu a zaměření, připomínající Sylvestra Krnku jako znamenitou osobnost, jejíž význam daleko přesáhl české hranice. Tento fakt potvrzuje předání pocty Sylvestru Krnkovi in memoriam v podobě titulu „Čestný občan města Volyně“ starostou města Volyně. Bylo to poprvé, kdy významný vynálezce získal ocenění od státní správy či samosprávy ze země svého původu. Na výstavě lze zakoupit i novou knihu „Krnka 1869“ vydanou spolkem ke 150. výročí přijetí zdařilé Krnkovy transformace pušky do výzbroje armády.

V ý s t a v a   p o t r v á   d o   10. k v ě t n a   2020!

Na výstavu srdečně zvou  představitelé města Volyně, vedení Městského muzea města Volyně a představitelé spolku Sylvestr Krnka, z. s.