Sylvestr Krnka

český puškař a vynálezce
January 1,2020 by Vladimír Dynda

PF 2020

Pevné zdraví, štěstí a mnoho badatelských a sběratelských úspěchů v roce 2020 všem přeje Sylvestr Krnka, z.s.